Peace and justice in the scriptures of the world religions - reflections on non-Christian scriptures

Författare
Denis Lardner Carmody
(Denise Lardner Carmody and John Tully Carmody)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Paulist Press 1988 USA, New York 191 sidor. 0-8091-3014-9