Pecka Huskoinen - En drifvarfinnes lif och jakter i Värmlands och Dalarnas skogar

Författare
Gustaf Schröder
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1906 Sverige, Stockholm (4), 167 sidor.