Pedagogik för folkskolan och hemmet i aforismer

Originaltitel
Die Pädagogik der Volksschule in Aphorismen
Författare
Lorenz Kellner
(Af L. Kellner på svenska utgifven och bearbetad af O. Kyhlberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Normans förlagsexp. 1872 Sverige, Stockholm 203 sidor.