Peder Fredag - historisk berättelse från Sture- och Vasatiden

Författare
Carl August Cederborg
(C. Aug. Cederborg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västra Sverige 1948 Sverige, Göteborg 348 sidor.
Västra Sverige 1939 Sverige, Göteborg 368 sidor.
Västra Sverige 1924 Sverige, Göteborg 266 sidor., 2 pl.