Peder Månssons landsmansskap - en dialektgeografisk undersökning : akademisk avhandling

Författare
Einar Smedberg
(Einar Smedberg.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1920 Sverige, Uppsala 78 sidor.