Pedro Cabrita Reis - true gardens

Författare
Pedro Cabrita Reis
(Hrsg. Adam Budak, Peter Pakesch Übers Paul Aston ....)
Genre
Konferenspublikation, Utställningskataloger
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
König 2008 Tyskland, Köln 177 sider : ill. (vissa i färg) 28 cm. 978-3-86560-391-3