Peer pressure in Robert Cormier's The chocolate war

Författare
(Dedria Bryfonski, book editor.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Greenhaven Press c2010 Michigan, Detroit 178 sidor. : ill. 23 cm. 978-0-7377-4620-4, 0-7377-4620-3, 978-0-7377-4621-1, 0-7377-4621-1