Pehr Tham och Dagsnäs - minnesbilder

Författare
Percy Tham
(Percy Tham utg. av Släktföreningen Tham och Tamm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
fören. (Cl. Tamm, Acta skrivbyrå 1974 Sverige, Bromma, Bromma 12 sidor.