Peintres maudits

Författare
Maurice Sérullaz
(Avec la collab. de Christian Pouillon)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hachette 1968 Frankrike, Paris 153 s : Ill