Pelto-maan ojituksesta ja tiili-torwien tekemisestä - Om åkerjordens avdikning och tegelrörstillverkningen. Neljän kuwalehden, 1 kartan ja 33 puu-piir-roksen kansa. Suoment. Wilh. C:son. Oikoknut ja esipuheella lisynnyt A. Manninen

Författare
Fredrik Dahl
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1863 Finland, Turku ill.