Pengarna eller livet

Författare
Pehr G. Gyllenhammar
(Pehr G Gyllenhammar)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informationsavd., Univ. 1991 Sverige, Göteborg 25 sidor. 21 cm 91-7360-188-8