Pensala genom tiderna

Författare
(Pensala byforskargrupp.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pensala byforskargrupp 1994 Finland, Pensala 258 sidor. ill., faks., kartor