People at work

Författare
Pehr G. Gyllenhammar
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Addison-Wesley cop. 1977 USA, Reading, Mass xi, 164 sidor. : ill. 22 cm 0-201-02499-3