Per Anders Fogelström - en bibliografi

Per Anders Fogelström är en av Sveriges mest lästa författare och hans böcker kommer ständigt i nya upplagor. Fram till nu har en bibliografi över Fogelströms produktion saknats. Här presenteras hans verk, såväl böcker utgivna i Sverige och andra länder, som tidningsartiklar, manuskript och bearbetningar för olika scener och medier. Bibliografin rymmer också hans medverkan i olika tv- och radioprogram. Förutom verk av Fogelström presenteras även verk om honom.

Bibliografin inleds med en essä av Göran Söderström.

Författare
Anna Höök
(Anna Bodin.)
Genre
Bok, Bibliografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholmia, Elander Infologistics Väst 2004 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 347 sidor. 25 cm