Per Anders Fogelström, Studiehandledning - liv och litteratur

Författare
Charles Kassman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1987 Sverige, Stockholm 27 sidor. 22 cm 91-550-3263-X, 91-550-3184-6
Tiden, Gummesson 1986 Sverige, Stockholm, Falköping 287 sidor. ill. 23 cm