Per Arvid Säve och hans samtida - rapport från Visbysymposiet 1987

Författare
(Redaktionsgrupp: Sven-Olof Lindquist, Torsten Gislestam, Ulf Palmenfelt.)
Genre
Konferenspublikation, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gotlands fornsal 1992 Sverige, Visby, Lettland 136 sidor. ill. 25 cm