Per Brahe den yngres Visingsborg - slott, kök och trädgårdar i grevens tid

Författare
Ingrid Larsson Haglund
(Ingrid Larsson Haglund foto: Lennart Haglund illustrationer: Ingrid Larsson Haglund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ateljé Lovisa, Fälth & Hässler 2004 Sverige, Visingsö, Värnamo 168 sidor. färgill. 24 cm