Per Henrik Lings födelsehem - kort historik

Författare
Gunnar Byhmer
(Gunnar Byhmer foto: P. G. Vejde)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nya Växjöbladets boktryckeri A.-B. 1943 Sverige, Växjö 10 sidor. : ill.