Per Meurling - en intellektuell vildhjärna

Författare
Hans Lagerberg
(Hans Lagerberg.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ordfront, Holmberg 2012 Sverige, Stockholm, Malmö 351 sidor. 22 cm 978-91-7441-089-1
Ordfront 2011 Sverige, Stockholm, Falun, Scandbook 351 sidor. 24 cm 978-91-7037-402-9
Ordfront 2011 Sverige 573 sidor. 978-91-7441-090-7