Per-Anders gård i Kröcklinge - Dokumentation. Kröcklinge 2:5, Bro socken, Köpings kommun, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
(Rolf Hammarskiöld och Lars-Göran Jansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum (2002) Sverige, Västerås 7 sidor.