Perfekt packad skit och andra noveller

Författare
Anna Westphalen
(Anna Westphalen.)
Genre
Noveller, Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mormor 2015 Sverige, Stockholm, Finland 223 sidor. 22 cm 978-91-85841-63-9