Performing medieval music drama

Författare
Audrey Ekdahl Davidson
(Audrey Ekdahl Davidson and Clifford Davidson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Published for the Society for Old Music by Medieval Institute Publications cop. 1998 USA, Kalamazoo, Mich iv, 50 sidor. 1-879288-96-6