Peroral behandling vid dehydrering hos barn med maginfluensa

Författare
Lisette Simonsson
(Författare: Lisette Simonsson, Vivianne Werner, Maria Pettersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vårdhögskolan 1994 Sverige, Göteborg 10 sidor.