Persefone : en journal om ett år i en ung mans liv

Författare
Sven Fagerberg
Genre
Uppsats
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
S. Fagerberg 2001 Sverige, S.l. 196 sidor.