Personal- och lönehandbok 2015

Författare
Gerhard Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
GALPU cop. 2015 Sverige, Borås 128 sidor. : ill. 24 cm 978-91-637-4859-2