Personalpolitiska riktlinjer för SACO-S

Författare
SACO-S
(Utarbetad av Sveriges akademikers centralorganisation grafisk form: Lena Glennert)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SACO-S 1993 Sverige, Stockholm 28 sidor. 21 cm