Persondatorn från BIT till IT 1, Allmänt om datorn, historia, funktion och betydelse idag

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
NTI-skolan 1999 Sverige 125 sidor.