Persondatorn från BIT till IT 11, Datakommunikation, nätverk, modem och nya sätt att arbeta

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
NTI-skolan 1999 Sverige 128 sidor.