Persondatorn från BIT till IT 2, Grundläggande kunskap om datorn med kringutrustning

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
NTI-skolan 2000 Sverige 120 sidor.