Persondatorn från BIT till IT 3, Windows 98 : en introduktion till operativsystemet

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
NTI-skolan 1999 Sverige 158 sidor.