Personkjemi - om å kommunisere og fungere gjennom kontakt : sosialpsykologisk forskning om attraktivitet

Originaltitel
Vad är personkemi? Norska
Författare
Lennart Sjöberg
(Lennart Sjöberg og Ingrid Tollgerdt-Andersson oversatt af Kjell Olaf Jensen.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nye Atheneum cop. 1987 Norge, Oslo 81 sidor. tab.