Personlig försäljning 1, Med kunden i fokus

Författare
Mats Erasmie
(Mats Erasmie, Anders Pihlsgård.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2012 Sverige, Stockholm, Polen 309 sidor. ill. 23 cm 978-91-47-10613-4