Personlig försäljning 2, Att utveckla kundrelationen

Författare
Mats Erasmie
(Mats Erasmie, Anders Pihlsgård.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2015 Sverige, Stockholm, Kina 296 sidor. ill 23 cm 978-91-47-11678-2