Personlighetspsykologi - ett kognitivt perspektiv

Är skillnader mellan individer i huvudsak biologiskt grundade (arv) eller en effekt av uppfostran och omgivning (miljö)? Har vi verkligen en fri vilja? Består det vi kallar personligheten av en särart i individens sätt att tänka, dvs kognition, eller skillnader i temperament? Personlighetspsykologi - ett kognitivt perspektiv tar upp ett antal kontroversiella områden inom psykologin och ger en översikt över aktuella teorier och modeller inom differentiell psykologi.Boken lämpar sig väl för grundkurser i personlighetspsykologi inom universitet och högskola, men kan även läsas av en allmänintresserad publik..Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Jo Brunas-Wagstaff
(Jo Brunas-Wagstaff översättning: Elisabeth Lundberg-Karlsson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2003 Sverige, Lund, Lund 158 sidor. 23 cm