Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd

Författare
(Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wolters Kluwer Sverige 2016 Sverige, Stockholm, Polen 222 sidor. 22 cm 978-91-39-11496-3
Norstedts juridik, Elanders Sverige 2012 Sverige, Stockholm, Vällingby 216 sidor. 22 cm 978-91-39-11260-0