Perspectives on digital divide - internet usage and attitudes in Arusha, Tanzania : a minor field study

Författare
Maria Pettersson
(Maria Pettersson and Isabella Carlsson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Södertörns högskola, Inst. of media technology 2004 Sverige, Stockholm 50 sidor.