Perspectives on waste from the social sciences and humanities : opening the bin / edited by Richard Ek and Nils Johansson

Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
uuuu-uuuu Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-1-5275-4674-5