Perspektiv på övergångar - förskola-förskoleklass-skola

Författare
Helene Lumholdt
(Helene Lumholdt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförlaget, Scandbook 2015 Sverige, Stockholm, Falun 144 sidor 21 cm 978-91-981762-3-0