Perspektiv på LTG - några reflektioner kring varför det är svårt att bli klok på LTG

Författare
Bertil Gustafsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1982 Sverige, Mölndal 69 sidor.