Perspektiv på europeisk integration i svensk riksdag - jämförande analyser av riksdagsdebatterna om grundlagsändringarna 1994 och 2002 angående överlåtelse av beslutsrätt till EG/EU

Författare
Mats Lindblad
(Mats Lindblad.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förvaltningshögskolan 2003 Sverige, Göteborg 145 sidor.