Perspektiv på interkulturalitet

Författare
(Helena Hill (red.).)
Genre
Samlingsverk
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Södertörns högskola, Elanders 2020 Sverige, Huddinge, Stockholm 154 sidor illustrationer 23 cm 978-91-88663-89-4