Perspektiv på karta och terräng - utvärdering av forskningscirklar

Författare
Ola Holmström
(Ola Holmström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Malmö stad, Avdelning barn och ungdom, FoU-utbildning, Resurscentrum för mångfaldens skola, Prinfo grafiskt center 2009 Sverige, Malmö, Malmö 48 sidor. 978-91-978076-2-3
Malmö stad, Avdelning barn och ungdom, FoU-utbildning, Resurscentrum för mångfaldens skola 2009 Sverige, Malmö 48 sidor.