Perspektiv på u-landsproblemen

Författare
John Kenneth Galbraith
(J. K. Galbraith översatt av Ingemar Lundberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rabén & Sjögren 1963 Sverige, Stockholm 68 sidor.