Perspektiv på religionskunskap i svensk skola

Författare
(Redaktörer: Bodil Liljefors Persson, Nils-Åke Tidman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR 2013 Sverige, Sverige 81 sidor.