Perspektivlära - en handbok i perspektivteckning

Författare
Niklas Andersson
(Niklas Andersson.)
Genre
manualer etc., Handböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Designhögskolan 1994 Sverige, Umeå 158 sidor. ill.