Pesadilla en rosa

Författare
John D. Macdonald
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Libros del asteroide 2015 Utgivningsland okänt / Ej specificerat