Pet stoljeća hrvatske književnosti 145, Izabrana djela

Författare
(Josip Barković, Đuro Šnajder priredio: Cvjetko Milanja)
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Zagreb