Pet stoljeća hrvatske književnosti Knj. 139, Izabrana djela

Författare
(Olinko Delorko, Oto Šolc, Viktor Vida)
Förlag År Ort Om boken ISBN
1982 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Zagreb 471 sidor.