Petri Elfvii ... Almanach på åhret efter Christi födelse 1707. Tillika medh månens up- och nedergång, them resandom til gagn och nytto: så och ett allmänt prognosticon af säkre tekn til wäderlekens förändring; samt widare continuation af ett kort uthtog om Sweriges konungars af then gustavianiske ätten, lefwerne och förnämste bedrifter. Upsala, tryckt hoos Joh. H. Werner, kongl. may:tz och Ups. acad. boktr

Originaltitel
Almanack 1707 Elvius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1706 Sverige, Uppsala [48] sidor. 16:o.