Petrus Læstadius

Författare
Elisabeth Curtelius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1909 Sverige, Uppsala 45 sidor. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan